Yritykset ja kunnat

Sopimusoikeus

Sopimukset ovat osa riskienhallintaa.

Avustan yrityksiä ja kuntia sopimusten laatimisessa, sopimusehtojen tarkastamisessa sekä sopimuksiin liittyvissä riidoissa. Sopimukset pitää laatia ottamalla huomioon liiketoimintaan liittyvät erityispiirteet ja riskit.

 • Sopimusten ja yleisten sopimusehtojen laadinta ja neuvonta
 • Sopimusten ja sopimusehtojen tarkastaminen
 • Sopimukset ja niihin liittyvät riidat

Neuvonta ja konsultointi

Liiketoiminnassa tarvitaan nopeita ratkaisuja ja konkreettisia toimintaohjeita.

Päivittäiseen työhöni kuuluu asiakkaiden neuvonta ja konsultointi. Minulta saat konkreettisia toimintasuosituksia, kun teet vaikeita päätöksiä joihin liittyy juridisia ja taloudellisia näkökulmia.

Työoikeudelliset palvelut

Avustan ja konsultoin asiakkaitani työoikeudellisissa asioissa ja hoidan työoikeudellisia oikeudenkäyntejä.

Työsopimuslaki perustuu työntekijän suojelun periaatteelle, mikä pitää ottaa huomioon kaikessa johtamisessa. Työoikeus sisältää pakottavia normeja, mitkä rajoittavat työnantajan ja työntekijän sopimusvapautta.

Työsopimuksiin liittyvät oikeudenkäynnit voivat joskus johtua siitä, että työsopimuksen sisältöön, varoituksen laatimiseen tai irtisanomismenettelyyn ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomioita.

 • Työsopimukset ja johtajasopimukset
 • Irtisanomiset ja työsuhteiden purkamiset
 • Varoitukset
 • Muutosneuvottelut (YT-neuvottelut)
 • Liikkeen luovutukset
 • Työ- ja virkasuhteista johtuvat oikeudenkäynnit
 • Työturvallisuus
 • Työelämän rikokset

Verotus

Yrityksen liiketoiminnasta ja taloudesta puhuttaessa ei voi koskaan unohtaa verotuksellisia näkökulmia.

Palvelumme

 • Verokonsultointi
 • Verovalitukset
 • Verorikoksiin liittyvä oikeudenkäynnit

Verolajit

 • Elinkeinoverotus
 • Tuloverotus
 • Kiinteistöverotus
 • Arvonlisäverotus
 • Jäteverotus
 • Perintö- ja lahjaverotus

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Olen kokenut oikeudenkäyntijuristi ja hoidan asiakkaiden asioita yleisissä tuomioistuimessa, välimiesoikeudessa sekä hallintotuomioistuimissa.

Huolellinen juristi antaa asiakkaalle arvion menestymisen mahdollisuuksista ja riskeistä. Ensisijaisesti kaikki asiat kannattaa sopia ajan ja kulujen säästämiseksi – ei kuitenkaan millä ehdoilla hyvänsä. Oikeudenkäynnin vaihtoehtona käytetään yhä useammin tuomioistuinsovittelua, joka on nopea ja kustannustehokas riidanratkaisukeino.

Huolellinen valmistautuminen on hyvälle oikeussalijuristille tärkeää. Juttu pitää tuntea perinpohjaisesti ennen kuin sitä lähdetään ajamaan tuomioistuimessa. Myös asiaosaaminen riidan kohteesta on eduksi.

Selvitän aina, onko asiakkaallani oikeusturvavakuutusta ja teen asiakkaan puolesta tarvittavat ilmoitukset vakuutusyhtiölle.

Kunnat

Toimin kuntien johdon ja lakimiesten apuvoimana silloin, kun omat resurssit eivät riitä. Hoitamani kuntapuolen toimeksiannot liittyvät usein sopimusoikeudellisin tai hallinnollisiin asioihin, oikeudenkäynteihin ja toimintojen yhtiöittämisiin.

 • Sopimusasiat ja oikeudenkäynnit
 • Toimintojen yhtiöittämiset
 • Hallinnolliset prosessit
 • Viranhaltijoiden irtisanomiset
 • Muutosneuvottelut

Rakentaminen ja kiinteistöt

Rakennus- ja kiinteistöala on monimutkainen ja riidoille altis toimiala. Esimerkiksi YSE-ehdot sisältävät monia miinoja, eikä työmaan arjessa muisteta aina ottaa huomioon laajojen sopimusten sopimusten ja yleisten ehtojen kaikkia määräyksiä. Myös rakentamisen laadussa syntyy usein ongelmia, joita joudutaan jälkikäteen selvittelemään.

Olen avustanut sekä rakennusliikkeitä että tilaajia sopimusasioissa ja oikeudenkäynneissä. Myös teollisuusrakentamisen käytännöt ovat minulle tuttuja.

 • Urakkasopimukset
 • YSE-urakat ja pienurakat
 • Urakkariidat
 • Kiinteistön kaupat ja niihin liittyvät riidat
 • Sale and lease back -järjestelyt
 • Liikehuoneiston vuokraukseen liittyvät sopimukset ja riidat

Asunto-osakeyhtiöt

Avustan asunto-osakeyhtiötä hallinnollisissa asioissa sekä erilaisissa yhtiön ja osakkaiden välisissä riitatilanteissa.

 • Yhtiöjärjestysten muutokset
 • Lunastusriidat
 • Yhtiökokoukset
 • Yhtiökokousten moiteoikeudenkäynnit
 • Asunto-osakeyhtiöiden sopimukset ja riidat

Ota yhteyttä

  Asianajotoimisto J Luukko Oy

  Maakuntagalleria, 4. krs
  Kauppakatu 40 D
  53100 Lappeenranta

  jussi.luukko@jluukko.fi
  p. 050 3877 583

  Toimistoni on Lappeenrannan keskustassa, mutta tapaan asiakkaita joustavasti Teamsilla missä vain ja kasvotusten välillä Joensuu-Helsinki-Mikkeli-Kotka.